រថយន្ត​ទំនើបលង់​ទឹកលូ​ ឈ្លក់សន្លប់នៅ​ទីក្រុង​នាគរាជ - ព័ត៌មានមនោគមវិជ្ជា - Ideology News

Post Top Ad

Thursday, September 28, 2017

រថយន្ត​ទំនើបលង់​ទឹកលូ​ ឈ្លក់សន្លប់នៅ​ទីក្រុង​នាគរាជ

អាយឌីអូឡូជីញ៉ូស

ភ្នំពេញ ឬទីក្រុងគជ់ ជាទីក្រុងមួយដែលឧស្សាហ៍ រងការជន់លិចបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ ហេីយជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ កាន់តែលិចឡេីងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

កាលពីមុនដែលក្រុងភ្នំពេញ មិនទាន់លុបបឹង សាងសង់ អភិវឌ្ឍន៍ ឲ្យក្លាយជាក្រុងគជ់ គឺយេីងសង្កេត់ឃេីញថាពុំមានករណីលិច ដូចពេលដែលអភិវឌ្ឍន៍នេះឡេីយ ។

យ៉ាងណាក្ដី​ករណីភ្លៀងមួយម៉ោង​លិចទីក្រុងនេះត្រូវបានអាជ្ញាបញ្ជាក់ថាមកពីវាជាបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបញ្ហាដដែលនេះត្រូវបានពលរដ្ឋរអ៊ូរទាំស្ទេីរគ្រប់គ្នា សង្ឃឹមថាដំណឹងនេះនឹងត្រូវបានដឹងដល់អាជ្ញាធរ​ដេីម្បីរកវិធានការដោះស្រាយ​ឲ្យបានសមស្រប ។

@Ideology.News

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here