លោកវិល្លាម ប្រៀបធៀបប៉ុន្មានឃ្លានេះ ចាក់ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ បណ្ឌិត និងអ្នកមានមួយចំនួន - ព័ត៌មានមនោគមវិជ្ជា - Ideology News

Post Top Ad

Thursday, September 14, 2017

លោកវិល្លាម ប្រៀបធៀបប៉ុន្មានឃ្លានេះ ចាក់ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ បណ្ឌិត និងអ្នកមានមួយចំនួន

អាយឌីអូឡូជីញ៉ូស

លោកវិល្លាម ដែលអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកបានដាក់រហ័សនាមថា អ្នកវិភាគសង្គមអព្យាក្រឹត មុននេះបន្តិចលោកបានបញ្ចេញមតិប្រៀបធៀបប៉ុន្មានឃ្លានេះ ធ្វើឲ្យចាក់ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ បណ្ឌិត និងអ្នកមានមួយចំនួន ចង់ដឹងថាអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមអានទាំងអស់គ្នា៖

អ្នករៀននៅ Harvard ហេីយខ្ញុំរៀននៅ ស៊ីសុវត្តិក៏ដោយ បេីខ្ញុំយកចំនេះដែលចេះទៅធ្វេីអំពេីល្អជាងអ្នក ចំណេះខ្ញុំប្រាកដជាល្អជាងចំណេះអ្នក

អ្នកប្រេីទូរស័ព្ទ Vertu ហេីយខ្ញុំប្រេីទូរស័ព្ទត្រឹម Iphoneក៏ដោយ បេីខ្ញុំនិយាយមានសីលធម៌ក្នុងការនិយាយជាងខ្ញុំប្រាកដជាមានគេចូលចិត្តសន្ទនាជាមួយជាងអ្នក

អ្នកជិះ Benley ហេីយខ្ញុំជិះត្រឹម Corolla ក៏ដោយបេីខ្ញុំបេីកបរអធ្យាស្រ័យពេលកំពុងចរាចរណ៍ ហេីយមិនបេីកបរព្រហេីនខ្ញុំប្រាកដជាគ្មានវាសនាស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចអ្នក

អ្នកប្រេីនាឡិកា Paterk Philippe ហេីយខ្ញុំពាក់នាឡិការត្រឹម Casio ក៏ដោយ បេីខ្ញុំពូកែគោរពពេលវេលាជាង នាឡិកាខ្ញុំប្រាកដជាមានតម្លៃជាងអ្នក

អ្នកប្រេីប៊ិច Montblanc ហេីយខ្ញុំប្រេីត្រឹម Parker ក៏ដោយ បេីខ្ញុំសរសេរដេីម្បីប្រយោជន៍មហាជន ហេីយអ្នកសរសេរដេីម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនច្រេីន ប៊ិចខ្ញុំប្រាកដជាមានតម្លៃជាងអ្នក

អ្នកប្រេីកាបូប Harmes ហេីយខ្ញុំប្រេីកាបូប Dark ក៏ដោយ បេីកាបូបអ្នកសម្រាប់តែដាក់ប្រាក់សន្សំរហូត ឯកាបូបខ្ញុំសម្រាប់តែដកប្រាកជួយអ្នកទុរគតរហូត កាបូបខ្ញុំប្រាកដជាមានតម្លៃជាងអ្នក

លោកក៍បានបញ្ជាក់ពីរឃ្លាបន្ថែម ទៀតថា ៖

#គ្រប់យ៉ាងដែលជារបស់ក្រៅខ្លួនមិនបានផលិតមកដេីម្បីបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់អ្នកទេ

#គ្រប់ទង្វេីសម្ដីកាយវិការនឹងចិត្តទេដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកថោកឬថ្លៃ

@Ideology News

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here