កម្ពុជា ជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជា ខ្លាសេដ្ឋកិច្ច នឹងមានចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍អោយក្លាយជា ស្វីសទី២ប៉ែកអាស៊ី - ព័ត៌មានមនោគមវិជ្ជា - Ideology News

Post Top Ad

Sunday, October 1, 2017

កម្ពុជា ជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជា ខ្លាសេដ្ឋកិច្ច នឹងមានចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍អោយក្លាយជា ស្វីសទី២ប៉ែកអាស៊ី

អាយឌីអូឡូជីញ៉ូស

យោងតាមរបាយការធនាគាពិភពលោល world bank បានកត់សំគាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នឹងឈរលេីកម្រិតកំណេីនសេដ្ឋកិច្ចលេខ៦លេីពិភពលោក ហេីយកន្លងទៅកម្ពុជាត្រូវបានធនាគាអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីផ្ដល់នៅកិត្តិនាមថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា ប្រទេសខ្លាសេដ្ឋកិច្ច។

កម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តន៍គោលដៅ៣ធំៗរួមមាន បង្កេីតការប្រកួតប្រជែង កសាងធនធានមនុស្ស នឹងរក្សាអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិ

ដេីម្បីសម្រេចបាននៅវិសាលភាពធំទូលាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខ។

@Ideology.News

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here