ហ្វុនស៊ិនប៉ិកនឹងទទួលយកអាសនៈពីបក្សរំលាយដោយមិនខ្វល់ពីការជេរិះគន់ - ព័ត៌មានមនោគមវិជ្ជា - Ideology News

Post Top Ad

Friday, October 27, 2017

ហ្វុនស៊ិនប៉ិកនឹងទទួលយកអាសនៈពីបក្សរំលាយដោយមិនខ្វល់ពីការជេរិះគន់

អាយឌីអូឡូជីញ៉ូស

ភ្នំពេញ ៖ លោក ញ៉ែប សុជិន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិកបានអោយដឹងថាគណបក្សលោកនឹងស្វាគមន៍ការទទួលយកអាសនៈដែលកាត់ពីគណបក្សដែលត្រូវរំលាយដេីម្បីយកមកបម្រេីប្រយោជន៍ជាតិនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនខ្វល់ការរិះគន់អ្វីទាំងអស់

ទាក់ទិននឹងបញ្ហាខាងលេីនេះគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគនឹងអ្នកតាមដាននយោបាយជាច្រេីនបានរិះគន់ធ្ងន់ៗទៅគណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិកថាមានចេតនាឱកាសនិយមចាំឆក់នៅសមិទ្ធផលរបស់គណបក្សផ្សេង
 

@Ideology.News

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here