ឧកញ៉ា ដេវីតឆាយណាវ៉ា ព្រលះឧកញ៉ាហុងពីវ ត្រង់ទិញផ្ទះ១០ឆ្នាំហេីយ មិនទាន់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិ - ព័ត៌មានមនោគមវិជ្ជា - Ideology News

Post Top Ad

Sunday, November 12, 2017

ឧកញ៉ា ដេវីតឆាយណាវ៉ា ព្រលះឧកញ៉ាហុងពីវ ត្រង់ទិញផ្ទះ១០ឆ្នាំហេីយ មិនទាន់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិ

អាយឌីអូឡូជីញ៉ូស

កាលពីល្ងាចមិញថ្ងៃទី១២ ថា ៖ សុភាសិតបានចារថា “ពងមាន់កុំចង់ជល់និងថ្ម” ខ្ញុំសុំប្រាប់វិញ ពងមាន់ស្អុយជល់និងថ្មវាបែកលើថ្ម ហើយត្រូវនិងកំដៅថ្ងៃវាស្អុយជាពងស្អុយទៀត។ សូមលោកឧកញ៉ាបុរីពិភពថ្មីនិងលោកប្អូនមីដាដា! មេត្តាដោះស្រាយ ផ្ទះលេខ៣០នៅផ្លូវ១២បុរីពិភពថ្មីផង។ លុយបង់អស់ជិត១០ឆ្នាំហើយ គួរឲ្យប្លង់កម្មសិទ្ធិមក។

បន្ទាប់មកភ្នាក់ងាពត៌មានយេីងបានទាក់ទងភ្លាមៗទៅលោកឧកញ៉ា ដេវីតឆាយណាវ៉ា លោកឧកញ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថា លោកបានទិញផ្ទះនៅបូរីពិភពថ្មីបង់លុយអស់១០ឆ្នាំហេីយនៅមិនទាន់បានប្លង់កម្មសិទ្ធទៀត តេីបេីយ៉ាងនេះអតិថិជនគិតយ៉ាងម៉េច?

@Ideology.News

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here